Inwestor zastępczy

Jako Inwestor Zastępczy gwarantujemy całkowite zabezpieczenie interesów Inwestora podczas wszystkich etapów procesu budowlanego.

Przejmujemy obowiązki nadzoru, wyboru firm wykonawczych a także koordynujemy i/lub kierujemy przebiegiem poszczególnych etapów inwestycji, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy. Działamy w imieniu i na rzecz Inwestora przy zapewnieniu stałego przepływu informacji dla Zamawiającego. 

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia fazy przygotowania inwestycji, czyli całości działań przedprojektowych. Naszym zadaniem jest kontrola finansowa przeprowadzanej inwestycji, umożliwiająca szybki i skuteczny proces inwestycyjny. 

Generalną zasadą jest realizacja projektu w zaplanowanym czasie, poziomie jakości oraz budżecie inwestycji. Udzielamy rekomendacji dla najbardziej efektywnych i optymalnych rozwiązań przedstawianych w każdej z faz realizacji inwestycji. Inwestorowi rekomendujemy decyzje do podjęcia w trakcie realizacji inwestycji

+48 500 87 87 57

info@resol.pl

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą bądź masz jakiekolwiek pytania to skontaktuj się z nami! 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Instagramie resol.retailsolution oraz facebook Resol.retailsolution

Pełny kontakt

Zobacz realizacje