ul. Glazurowa 7
80-180 Kowale

NIP: 583-284-11-90

www.resol.pl